o č i t a v a nj e

SITO ŠTAMPA

Sito štampa se od svojih samih početaka pa do dan danas u tehnološkom smislu i nije mnogo menjala, princip rada je isti. Novine u sito štampu su unele neke druge industrije kao na primer hemijska industrija i pojava računara i njihovo usavršavanje, pa se na taj način povećao sam kvalitet otiska i sama priprema zadatog posla je svedena na minimum.
Sito štampa služi za dekoraciju tekstila, metala, raznih predmeta nepravilnih oblika, olovke, upaljače, štampu na raznim nalepnicama i folijama, na već gotovim proizvodima ….

Prednost sito štampe je visok kvalitet otiska i njegova trajnost.